Corbett Wildlife Tour
Duration: 16 Days / 15 Nights
Destinations: Mumbai, Bhopal, Kanha, Kaziranga, Guwahati, Nagpur, Kolkata, Agra, Bharatpur, Delhi

North Indian Wildlife Tour
Duration: 16 Days and 15 Nights
Destinations: Delhi, Jaipur, Ranthambore, Bhratpur, Agra, Nainital, Corbett National Park, Rishikesh, Delhi.

East Indian Wildlife Tour
Duration: 08 Days and 07 Nights
Destinations: Delhi, Guwahati, Kaziranga National Park, Majuli, Sivasagar, Guwahati, Delhi.

Bandhavgrah Wildlife Tour
Duration: 18 Days / 17 Nights
Destinations: Delhi, Sariska, Jaipur, Ranthambore, Bharatpur, Agra, Khajuraho, Bandhavgarh, Kanha, Delhi

Pachmarhi Amarkantak Tour
Duration : 07 Days and 06 Nights
Destinations: Pavhmarhi – Jabalpur – Amarkantak – Bandhavgarh – Jabalpur

Wildlife Tour of Madhya Pradesh
Duration : 09 Nights / 10 Days
Destinations Covered : Nagpur – Pench Jungle Camp – Panchmari – Omkareshwar – Maheswar – Mandu – Indore – Bhopal

Madhya Pradesh Wildlife tour with Taj Mahal
Duration: 12 Nights/13 Days
Destination: Mumbai / New Delhi – Agra – Gwalior – Orchha – Khajuraho – Bandhavgarh & Kanha – Jabalpur – Delhi or Mumbai

East Indian Wildlife Tour
Duration: 08 Days and 07 Nights
Destinations: Delhi, Guwahati, Kaziranga National Park, Majuli, Sivasagar, Guwahati, Delhi.

Kerala Wildlife Tour
Duration: 17 Days and 16 Nights
Destinations: Chennai, Mettupalayam, Madhumalai, Bandipur, Mukurthy, Ooty, Annamalai Wildlife Sanctuary, Munnar, Periyar, Cochin

Rajasthan Wildlife Tour
Duration: 11 Days and 10 Nights
Destinations: Delhi, Sariska Nationalpark, Jaipur, Ranthambore, Bharatpur, Fatehpur Sikri, Agra, Delhi